PROJEK INFRASTRUKTUR ASAS PARLIMEN BATANG LUPAR

Sudah banyak kemajuan dilaksanakan dari segi peningkatan infrastruktur, tetapi memandangkan kawasan ini adalah sebesar negeri sembilan, usaha terus digiatkan agar banyak lagi tempat akan menikmati kemudahan peningkatan infrastruktur ini.

No comments:

Post a Comment